Skip to main content

Here's the final photo of my project!
It's an European pied flycatcher chick that I found today on a close by forest path I was returning home from my afternoon photo walk. He was a poor guy, couldn't get air into his wings, but still tried to fly away as I walked near. His parents were watching closely in the neighboring trees for any shady business on my part. I thought they might have been tweeting words of encouragement to their offspring.

Tässä projektini viimeinen kuva!
Tämä on kirjosiepon poikanen, jonka löysin tänään hämärissä läheiseltä metsätieltä palaillessani kotiin iltapäiväiseltä valokuvausretkeltäni. Raukkaparka ei saanut ilmaa siipiensä alle, mutta yritti siitä huolimatta lentää karkuun tullessani lähelle. Hänen vanhempansa katselivat tarkkoina viereisissä puissa kepulikonstien varalta. Luulinpa niiden visertelevän rohkaisun sanoja jälkikasvulleen.

European pied flycatcher chick // Kirjosieponpoika

This photo was a hard one for my camera as there wasn't much light left in the forest, and even harder for me in the editor. It had so much grain I was almost losing my mind trying to bring it to acceptable levels. In the end the photo is still grainy, but I would say it's much better than what I started with.

Tämä kuva oli vaikea kameralleni, koska valoa alkoi olla metsässä sen verran vähän. Vielä vaikeampaa oli editoida kuvaa, se kun oli niin rakeinen, että meinasi järki mennä yrittäessäni saada sitä edes jotenkin edustavaan kuntoon. Loppujen lopuksi kuva jäi jokseenkin rakeiseksi, mutta täytyy sanoa, että se on paljon parempi, kuin millä aloitin.

This photo is available as an NFT on Lensy.io and Tribaldex OpenHive.

Löydät tämän kuvan NFT:nä Lensystä ja Tribaldexistä. (Linkit yllä.)

Thank you for following my little project! I am very grateful that you showed interest, and I am hoping I can see you again during another one soon!
Kiitokset pikku projektini seuraamisesta! Olen hyvin kiitollinen osoittamastanne kiinnostuksesta, ja toivon, että näemme uuden projektin merkeissä pian!

I found an artist in myself, so I created this too! But I wonder... Can you tell whether it is a photo or a painting? Or is it a swan altogether?

Löysin sitten taiteilijan itsestäni, joten loin tämänkin uuden kuvan! Mietinpä vain, että osaatkos sanoa, onko tämä kuva vaiko maalaus? Vai onko kyseessä edes joutsen?

The Swan

Today I broke my keyboard. I accidentally pour acidic stuff on it... That doesn't happen everyday. But now I need a new keyboard. I'm currently borrowing a gaming keyboard, and this one seems a bit loud. And I can't seem to be able to write with it without making many typos.

Rikoin tänään näppäimistöni. Kaadoin sen päälle vahingossa happoa... Ei sellaista tapahdukaan ihan joka päivä. Mutta nyt tarvitsen uuden näppiksen. Lainasin pojiltani heidän pelinäppäimistöään, mutta tämä on aivan liian kovaääninen, enkä oikein osaa kirjoittaakaan tällä.

Anyway, the NFT can be found on Lensy, and on Tribaldex OpenHive. Like always, the editions 1-5 are eligible for a signed physical copy.

Joka tapauksessa, löydät NFT:n Lensystä ja Tribaldexin OpenHivestä. Kuten aina, painokset 1-5 sisältävät mahdollisuuden signeerattuun fyysiseen kopioon!

Tomorrow is the last day of the project, see you then!
Huomenna on projektin viimeinen päivä, nähdään sitten!

Here's an interesting one. This is a photo, really.

Nyt tulikin mielenkiintoinen... Tämä on oikeasti valokuva.

If you want this, you can find this NFT on Lensy.io.

Jos haluat tämän, löydät NFT:n Lensystä. (Linkki yllä.)

This took me a while to make, so I'll leave this post short. Need sleep.

Tämän kuvan tekeminen kesti aikansa, joten jätän kirjoittelun lyhyeksi. Uni kutsuu.

Good night!
Hyvää yötä!

I don't really know mushrooms very well, but they are kind of beautiful and exciting anyway.

En oikeastaan tunne sieniä kovin hyvin, mutta ne ovat silti jotensakin kauniita ja jännittäviä.

We are approaching the end of this little project of mine. I wonder how you liked it. Now that we are almost done, I'll be soon posting the collection of photos I took in the shadows a few days ago.

Lähestymme pian tämän pikku projektini loppua. Mietinpä mitä piditte siitä. Nyt kun olemme melkein valmiita, tulen pian julkaisemaan kokoelman muutama päivä sitten varjossa ottamiani kuvia.

This photo can be found as an NFT on Lensy.io.

Löydät tämän NFT-kuvan Lensystä. (Linkki yllä.)

Good night and see you tomorrow!
Hyvää yötä, nähdään huomenissa!

I noticed a weird thing. I seem to be missing many of my photos. I thought I moved everything from my old laptop to my main photo editing rig a while ago, but it looks like there are certain photos I would have wanted to tokenize that I can not currently find. I may have to do another set of daily NFTs later, since I don't have much time to dig them up before this one is done.

Huomasin oudon asian. Olen nähtävästi hukannut osan kuvistani. Luulin siirtäneeni kaiken vanhalta läppäriltäni kuvankäsittelymyllyyni, mutta näyttäisi nyt siltä, että niitä tiettyjä kuvia, jotka olisin halunnut tokenisoida, ei nyt tahdo millään löytyä. Saatan joutua tekemään toisen päivittäisen NFT-setin myöhemmin, koska tällä hetkellä minulla ei ole aikaa etsiä niitä, ennen kuin tämä setti on valmis.

You can find this NFT on Lensy.io, and also on the Tribaldex OpenHive section. The buyers of the editions 1-10 are eligible for a signed physical print if they so wish.

Löydät tämän NFT:n Lensystä ja Tribaldexistä (linkit yllä). Painosten 1-10 ostaja saa halutessaan myös signeeratun fyysisen printin.

Have a fun day! See you Tomorrow!
Hauskaa päivänjatkoa! Nähdään huomenna!

Barn swallow // Haarapääsky

It's an older photo too, but I have now tokenized this copy as I had a few of them.
This fellow came right up to me and started posing for me and my camera.

Vähän vanhempi kuva tämäkin, mutta tulipahan sekin tokenisoitua, koska näitä on muutama.
Tämä kaveri tuli suoraan luokseni ja alkoi poseerata minulle ja kameralleni.

Pick up the NFT on Lensy. // Hae NFT Lensystä.

If you purchase any of the 10 editions, you'll be eligible for a signed physical print too!

Jos ostat yhdenkään 10 painoksesta, saat halutessasi myös signeeratun fyysisen printin!

See you Tomorrow!
Nähdään huomenna!

Hello!
Moi!

Sorry for not posting today's NFT in time. I was out for a game, and couldn't get back to the computer until after midnight. Anyway, here's Today's photo!

Olen pahoillani, kun en postannut tätä NFT:tä ajallaan. Olin ulkona pelaamassa ja pääsin koneen ääreen vasta puolen yön jälkeen. Tässä on kuitenkin päivän kuva!

Treeline

This picture depicts a treeline of different trees in a snowy foggy landscape, not much more. This time I tokenized only 10 editions, and now each buyer is also eligible for a signed physical print if they so wish.

Kuvassa näkyy erilaisten puiden muodostama linja sumuisen lumisessa maisemassa, eikä paljon muuta. Tällä kertaa jokaisen painoksen ostajan on mahdollista halutessaan saada myös signeeratun fyysisen kopion kuvasta.

I hope you like this picture. I will now turn my self in...

Toivottavasti pidätte kuvasta. Menenkin tästä seuraavaksi nukkumaan...

Good night! See you Tomorrow!
Hyvää yötä! Nähdään huomenna!

I'm returning back to the Winter theme for a shot or two. This photo is a part of a foggy Winter shoot that I printed out, and proudly took to Thailand with me to show off to other Hiveans. Having been received so well there, I'm likely to make a foggy collection one day, and release it as an NFT too.

Palailen hiukkasen takaisin talviseen teemaan kuvan tai parin kera. Tämä kuva on osa sumuisia talvikuvia, jotka tulostin, ja vein mukanani Thaimaahan näyttääkseni niitä muille Hiveejille (?). Saatuani niin mukavan reaktion, taidan jokin päivä tehdä sumuisen kokoelman ja julkaista myös sen täällä NFT:nä.

Docking posts floating in a foggy, snowy emptiness.

You can find this photo on Lensy.io and on the Tribaldex OpenHive section.

Löydät tämänkin kuvan Lensystä sekä Tribaldexistä. (Linkit yllä.)

Have a fine day! See ya tomorrow!
Päivänjatkoa! Nähdään huomenna!

Since I was so happy with the theme, I decided to publish one more study in contrast between light and darkness. As daylight is the main culprit whenever it comes to discussion of camera dynamics – especially every Summer – I went “against the grain”, and provided you guys with a lot of contrasty photos.

Koska olin niin iloinen teemastani, päätin julkaista vielä yhden tutkielman valon ja pimeän välisestä kontrastista. Kun päivänvalo sattuu olemaan päävihollinen aina, kun kameran dynamiikka tulee kyseeseen – varsinkin kesäisin – kävin vastarintaan ja toin näytille paljon korkeakontrastisia kuvia.

Fact being, while there are still many more of these now in my back catalog, I’m forced to post only one for now. I will eventually post more, but I might have to change the subject for my project has only a week left. I want my current NFT portfolio to be as wide and diverse as possible.

Tämän hetken tosiasia on kuitenkin se, että vaikka katalogissani on nyt monia tällaisia kuvia, minun on pakko julkaista tälläerää enää vain yksi. Tulen julkaisemaan enemmän myöhemmin, mutta minun pitänee kuitenkin vaihtaa aihetta, koska projektissani on vain viikko jäljellä. Haluan nykyisen NFT-portfolioni olevan niin laajan ja monipuolisen, kuin vain mahdollista.

Daylight

You can find this NFT on Lensy.io, and Tribaldex OpenHive. I tokenized 10 editions. Each edition is eligible for a signed physical print, if you so wish.

Löydät tämän NFT:n sekä Lensystä, että Tribaldexistä (linkit yllä). Tokenisoin kuvasta 10 painosta, jonka jokainen ostaja saa halutessaan myös signeeratun fyysisen printin.

Have fun! I will see you again Tomorrow!
Pitäkää hauskaa! Näemme toisemme jälleen huomenna!

We are finally into the last third of my month long photo project. I have frankly no idea what kind of grass this is, but it was beautiful with the sieved sunlight hitting it from between the surrounding trees, so I shot a photograph.

Olemme viimeinkin viimeisellä kolmanneksella kuukauden mittaisessa valokuvaprojektissani. Minulla ei ole hajuakaan, mikä heinä tässä on kyseessä, mutta se oli kovin nätti ympäröivien puiden välistä siivilöityvän auringonvalon osuessa siihen.

I hope you like the photo! You can find your copy on Lensy.io! // Toivon, että pidät kuvasta! Löydät oman kappaleesi Lensystä!

Just what will I post next, who knows? // Mitähän mahdankaan julkaista seuraavaksi... kukapa tietää?

See you Tomorrow along with a new NFT!
Nähdään huomenissa uuden NFT:n kera!

This morning I spent a few hours in the woods shooting the light in the shadows. Here is one of the photos I shot.

Tänä-aamuna käytin muutaman tunnin metsässä kuvaamassa valoa varjossa. Tässä yksi aamun otoksista.

This photo is available as an NFT on Lensy. You can also find it on Tribaldex OpenHive.

Kuva löytyy NFT:nä Lensystä ja Tribaldexistä.

Just for fun, I also cut out a part of the photo. If you want, you can freely download it and use it as a wallpaper image for your computer.

Ihan huvin vuoksi leikkasin myös osan kuvasta. Voit halutessasi vapaasti ladata sen koneellesi ja käyttää sitä vaikkapa taustakuvana.

Have a nice day! // Hauskaa päivänjatkoa!

It's the great spotted woodpecker! You can often see (and hear) them pecking tree trunks and street lamp shades, but this fellow was busy trying to find a worm.

Tämä on käpytikka! Voit usein nähdä (ja kuulla) niiden hakkaavan puunrunkoja ja katulamppujen varjostimia, mutta tämä yksilö etsiskeli matoja maasta.

Great spotted woodpecker // Käpytikka

The NFT can be found on Lensy.io. // NFT löytyy Lensystä.

See you soon! // Nähdään pian!

This bird is the Eurasian tree sparrow.

Tämä lintu on pikkuvarpunen.

Eurasian tree sparrow // Pikkuvarpunen

The NFT is available on Lensy.io. // Tämä NFT löytyy Lensystä.

Today I tokenized 45 editions of the photo. I think I must mention that I've been mostly tokenizing them as stock photos, with a few exceptions, mainly to keep the prices down, but also because I use the Creative Commons Attribution license for most of my images. Those few I some times tokenize as art come with a higher price point, but I may also vary with the licensing. This may be a good thing to keep in mind when purchasing the NFT.

Tänään tokenisoin 45 painosta kuvasta. Täytynee mainita, että tokenisoin useimmiten kuvat stock-kuvina muutamia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, lähinnä pitääkseni hinnat alhaalla, mutta myös koska käytän Creative Commons Nimeä -lisenssiä useimmille kuvistani. Ne harvat kuvat, jotka joskus tokenisoin taiteena maksavat myös enemmän, mutta saatan myös vaihtaa lisenssiä. Tämä kannattanee pitää mielessä, kun ostaa NFT:n.

If you like birds, please share my birds far and wide! // Jos pidät linnuista, jaathan minun lintujani muillekin!

Thank you, and see you again Tomorrow!

(...ja sama suomeksi!)

It's funny to be posting a snowy Winter photo on a hot Summer day, but here it is.
I shot this one in the early 2021 on the ice of Vesijärvi, looking toward the Mukkula Manor pier.

On aika hassua julkaista luminen talvikuva kuumana kesäpäivänä, mutta tässä sellainen on.
Kuvasin tämän kevättalvella 2021 Vesijärven jäällä, katse kohti Mukkulan kartanon laituria.

Mukkula Manor pier

I've been going through my back catalog for a few photos now. I think it might be time to turn to more recent ones, although I do have years worth of great unpublished photos. It might be more fun to maybe post a fresh photo every now and then. After all I did go through two whole years of fresh daily photos under hashtags #dailyandfresh and #onephotoeveryday on Hive before embarking on Ambifokus, the business.

Olen käynyt läpi vanhempia kuviani jo jonkin aikaa. Luulisin, että voisi olla aika siirtyä hieman uudempiin, vaikka kovalevyni onkin täynnä upeita julkaisemattomia kuvia. Saattaisi olla hauskempaa julkaista myös jokunen tuore kuva aina silloin tällöin. Olenhan aiemmin käynyt läpi kaksi vuotta tuoreita päivittäisiä valokuvia tägein #dailyandfresh ja #onephotoeveryday Hive:ssä jo ennen kuin perustin Ambifokus -yrityksen.

If you liked this photo, you can find it as an NFT on Lensy.

Jos pidät tästä kuvasta, voit löytää sen NFT:nä Lensy:stä.

Till Tomorrow! // Huomisiin!

Today's NFT is a photo of a barnacle goose. I had to edit it a bit, because it was taken in a relatively low light, with an ancient poor quality zoom lens, and the resulting image looked quite grainy. After a few edits, I now think it is quite good as I managed to remove most of the grain, hot pixels, and chromatic aberrations.

Tämän päivän NFT-kuva on otettu valkoposkihanhesta. Minun piti käsitellä kuvaa jonkin verran, koska se oli otettu suhteellisen hämärässä vanhalla heikkolaatuisella zoom-linssillä, jonka tulokseksi sain erittäin rakeisen kuvan. Muutamien retusointien jälkeen kuvasta tuli oikeastaan aika hyvä, sillä sain poistettua siitä suurimman osan häiriöistä, palaneista pikseleistä ja kromaattisista aberraatioista.

Branta leucopsis

I hope you like this photograph. You can find it as an NFT on Lensy.io!

Toivottavasti pidät kuvasta. Löydät sen NFT:nä Lensy.io:sta!

Thank you! See you tomorrow! // Kiitos! Huomisiin!