Skip to main content

I found an artist in myself, so I created this too! But I wonder... Can you tell whether it is a photo or a painting? Or is it a swan altogether?

Löysin sitten taiteilijan itsestäni, joten loin tämänkin uuden kuvan! Mietinpä vain, että osaatkos sanoa, onko tämä kuva vaiko maalaus? Vai onko kyseessä edes joutsen?

The Swan

Today I broke my keyboard. I accidentally pour acidic stuff on it... That doesn't happen everyday. But now I need a new keyboard. I'm currently borrowing a gaming keyboard, and this one seems a bit loud. And I can't seem to be able to write with it without making many typos.

Rikoin tänään näppäimistöni. Kaadoin sen päälle vahingossa happoa... Ei sellaista tapahdukaan ihan joka päivä. Mutta nyt tarvitsen uuden näppiksen. Lainasin pojiltani heidän pelinäppäimistöään, mutta tämä on aivan liian kovaääninen, enkä oikein osaa kirjoittaakaan tällä.

Anyway, the NFT can be found on Lensy, and on Tribaldex OpenHive. Like always, the editions 1-5 are eligible for a signed physical copy.

Joka tapauksessa, löydät NFT:n Lensystä ja Tribaldexin OpenHivestä. Kuten aina, painokset 1-5 sisältävät mahdollisuuden signeerattuun fyysiseen kopioon!

Tomorrow is the last day of the project, see you then!
Huomenna on projektin viimeinen päivä, nähdään sitten!

Here's an interesting one. This is a photo, really.

Nyt tulikin mielenkiintoinen... Tämä on oikeasti valokuva.

If you want this, you can find this NFT on Lensy.io.

Jos haluat tämän, löydät NFT:n Lensystä. (Linkki yllä.)

This took me a while to make, so I'll leave this post short. Need sleep.

Tämän kuvan tekeminen kesti aikansa, joten jätän kirjoittelun lyhyeksi. Uni kutsuu.

Good night!
Hyvää yötä!

Since I was so happy with the theme, I decided to publish one more study in contrast between light and darkness. As daylight is the main culprit whenever it comes to discussion of camera dynamics – especially every Summer – I went “against the grain”, and provided you guys with a lot of contrasty photos.

Koska olin niin iloinen teemastani, päätin julkaista vielä yhden tutkielman valon ja pimeän välisestä kontrastista. Kun päivänvalo sattuu olemaan päävihollinen aina, kun kameran dynamiikka tulee kyseeseen – varsinkin kesäisin – kävin vastarintaan ja toin näytille paljon korkeakontrastisia kuvia.

Fact being, while there are still many more of these now in my back catalog, I’m forced to post only one for now. I will eventually post more, but I might have to change the subject for my project has only a week left. I want my current NFT portfolio to be as wide and diverse as possible.

Tämän hetken tosiasia on kuitenkin se, että vaikka katalogissani on nyt monia tällaisia kuvia, minun on pakko julkaista tälläerää enää vain yksi. Tulen julkaisemaan enemmän myöhemmin, mutta minun pitänee kuitenkin vaihtaa aihetta, koska projektissani on vain viikko jäljellä. Haluan nykyisen NFT-portfolioni olevan niin laajan ja monipuolisen, kuin vain mahdollista.

Daylight

You can find this NFT on Lensy.io, and Tribaldex OpenHive. I tokenized 10 editions. Each edition is eligible for a signed physical print, if you so wish.

Löydät tämän NFT:n sekä Lensystä, että Tribaldexistä (linkit yllä). Tokenisoin kuvasta 10 painosta, jonka jokainen ostaja saa halutessaan myös signeeratun fyysisen printin.

Have fun! I will see you again Tomorrow!
Pitäkää hauskaa! Näemme toisemme jälleen huomenna!

This morning I spent a few hours in the woods shooting the light in the shadows. Here is one of the photos I shot.

Tänä-aamuna käytin muutaman tunnin metsässä kuvaamassa valoa varjossa. Tässä yksi aamun otoksista.

This photo is available as an NFT on Lensy. You can also find it on Tribaldex OpenHive.

Kuva löytyy NFT:nä Lensystä ja Tribaldexistä.

Just for fun, I also cut out a part of the photo. If you want, you can freely download it and use it as a wallpaper image for your computer.

Ihan huvin vuoksi leikkasin myös osan kuvasta. Voit halutessasi vapaasti ladata sen koneellesi ja käyttää sitä vaikkapa taustakuvana.

Have a nice day! // Hauskaa päivänjatkoa!

I’ve been busy creating newly minted #NFTs out from my extensive 10+ year back catalog of photographs. The idea is, that I scourge my hard drives for any and all candidates for good art, and make them “work for me”. I am also expanding my RedBubble -gallery.

Olen viimeaikoina luonut hiki hatussa uusia tokenisoituja (NFT) taideteoksia 10+ vuoden aikana otetuista kuvistani. Ideana on, että kävisin kaikki kovalevyni läpi, etsien sieltä parhaat kandidaatit hyviin taidekuviin, ja laittaa ne “työskentelemään puolestani”. Olen samalla laajennellut omaa RedBubble -galleriaani.

Here are my latest NFTs on Lensy // Viimeisimmät NFT:ni Lensyssä:

Pinecones
Rose hips in the autumn (monochrome), (colour version), (landscape)
Storm branch spiral (art)

More will be coming soon.

Laitan lisää kuvia pian.

See ya! // Nähdään!

Rose is but a Rose

Lately I’ve been busy creating a RedBubble portfolio from my back catalog of photos. I’m also contemplating on adding some photo works to my Lensy.io gallery too. I had some problems book keeping problems that made me not want to tokenize my photos for a while.

Also, I’m still a little bit out of the loop on how NFTs and Creative Commons licenses can mix, if at all.

Anyhow, here’s quick example my RedBubble catalog:

A screenshot

Above you can see an example of the works I’ve already uplodaded on RedBubble.

I like them quite a lot now that I think about it. It’s interesting, because a photo in a clothing, apparel or accessories can also work as an advertisement.

Ambifokus @ Lensy.io
One of my Lensy.io NFTs

I wonder if I should embed a QR code in some of the products, so that people will find my blog and NFTs. I could also add some Hive centric apparel to my profile too. Just need to figure out how to create them with photography only, or if I should start making other forms of visual art too.

Interestingly, I learned only just Yesterday, that the NFT sales have re-sale royalties built-in the system. That sounds pretty good if you ask me.

If you have any suggestions or ideas or anything at all you want to share about these new business endeavours of mine, please let me know in the comments!

See ya!