Skip to main content

It's the great spotted woodpecker! You can often see (and hear) them pecking tree trunks and street lamp shades, but this fellow was busy trying to find a worm.

Tämä on käpytikka! Voit usein nähdä (ja kuulla) niiden hakkaavan puunrunkoja ja katulamppujen varjostimia, mutta tämä yksilö etsiskeli matoja maasta.

Great spotted woodpecker // Käpytikka

The NFT can be found on Lensy.io. // NFT löytyy Lensystä.

See you soon! // Nähdään pian!