Skip to main content

Since I was so happy with the theme, I decided to publish one more study in contrast between light and darkness. As daylight is the main culprit whenever it comes to discussion of camera dynamics – especially every Summer – I went “against the grain”, and provided you guys with a lot of contrasty photos.

Koska olin niin iloinen teemastani, päätin julkaista vielä yhden tutkielman valon ja pimeän välisestä kontrastista. Kun päivänvalo sattuu olemaan päävihollinen aina, kun kameran dynamiikka tulee kyseeseen – varsinkin kesäisin – kävin vastarintaan ja toin näytille paljon korkeakontrastisia kuvia.

Fact being, while there are still many more of these now in my back catalog, I’m forced to post only one for now. I will eventually post more, but I might have to change the subject for my project has only a week left. I want my current NFT portfolio to be as wide and diverse as possible.

Tämän hetken tosiasia on kuitenkin se, että vaikka katalogissani on nyt monia tällaisia kuvia, minun on pakko julkaista tälläerää enää vain yksi. Tulen julkaisemaan enemmän myöhemmin, mutta minun pitänee kuitenkin vaihtaa aihetta, koska projektissani on vain viikko jäljellä. Haluan nykyisen NFT-portfolioni olevan niin laajan ja monipuolisen, kuin vain mahdollista.

Daylight

You can find this NFT on Lensy.io, and Tribaldex OpenHive. I tokenized 10 editions. Each edition is eligible for a signed physical print, if you so wish.

Löydät tämän NFT:n sekä Lensystä, että Tribaldexistä (linkit yllä). Tokenisoin kuvasta 10 painosta, jonka jokainen ostaja saa halutessaan myös signeeratun fyysisen printin.

Have fun! I will see you again Tomorrow!
Pitäkää hauskaa! Näemme toisemme jälleen huomenna!

Here's another flower for you guys! // Tässä vielä yksi kukka!

It appears I will need to do smaller NFT offerings, since I might run out of HIVE before anyone buys my photos. I'm hopeful still. It's the future of doing business and everything. So might as well strike while the iron's hot!

Näyttää siltä, että minun pitää tehdä jatkossa hieman pienempiä NFT-määriä, koska HIVE-kassani saattaa tyhjentyä, ennen kuin kukaan edes ostaa valokuviani. Olen silti toiveikas. Onhan kyseessä yrittäjyyden tulevaisuus ja kaikki. Täytyy siis takoa, kun rauta on kuumaa!

I hope you like my photos. If you do, go check my gallery at Lensy. You find this photo also on Tribaldex OpenHive.

Toivottavasti pidät kuvistani. Jos pidät, käy vilkaisemassa galleriani Lensyssä. Löydät tämän kuvan myös Tribaldexin OpenHivesta.

Have a nice day, and we'll see again tomorrow!

Hyvää päivänjatkoa ja nähdään taas huomenissa!

Mountain cornflower // Vuorikaunokki

Hello! // Tervehdys!

I really liked this flower, so I had to stop for a while to admire its beauty, and of course snap a close-up. It's the Mountain cornflower (Centaurea montana).

Pidin kovasti kukasta, joten piti pysähtyä hetkeksi ihailemaan sen kauneutta, ja tietysti nappaamaan siitä lähikuva. Se on vuorikaunokki (Centaurea montana).

If you liked this photo NFT, please go check it out on Lensy.io, and also my other photos.

Jos pidit tästä NFT-kuvasta, käy ihmeessä katsastamassa sitä ja muitakin kuviani Lensy.io:ssa.

See you again Tomorrow! // Nähdään taas huomenna!