Skip to main content

I don't really know mushrooms very well, but they are kind of beautiful and exciting anyway.

En oikeastaan tunne sieniä kovin hyvin, mutta ne ovat silti jotensakin kauniita ja jännittäviä.

We are approaching the end of this little project of mine. I wonder how you liked it. Now that we are almost done, I'll be soon posting the collection of photos I took in the shadows a few days ago.

Lähestymme pian tämän pikku projektini loppua. Mietinpä mitä piditte siitä. Nyt kun olemme melkein valmiita, tulen pian julkaisemaan kokoelman muutama päivä sitten varjossa ottamiani kuvia.

This photo can be found as an NFT on Lensy.io.

Löydät tämän NFT-kuvan Lensystä. (Linkki yllä.)

Good night and see you tomorrow!
Hyvää yötä, nähdään huomenissa!