Skip to main content

Here's the final photo of my project!
It's an European pied flycatcher chick that I found today on a close by forest path I was returning home from my afternoon photo walk. He was a poor guy, couldn't get air into his wings, but still tried to fly away as I walked near. His parents were watching closely in the neighboring trees for any shady business on my part. I thought they might have been tweeting words of encouragement to their offspring.

Tässä projektini viimeinen kuva!
Tämä on kirjosiepon poikanen, jonka löysin tänään hämärissä läheiseltä metsätieltä palaillessani kotiin iltapäiväiseltä valokuvausretkeltäni. Raukkaparka ei saanut ilmaa siipiensä alle, mutta yritti siitä huolimatta lentää karkuun tullessani lähelle. Hänen vanhempansa katselivat tarkkoina viereisissä puissa kepulikonstien varalta. Luulinpa niiden visertelevän rohkaisun sanoja jälkikasvulleen.

European pied flycatcher chick // Kirjosieponpoika

This photo was a hard one for my camera as there wasn't much light left in the forest, and even harder for me in the editor. It had so much grain I was almost losing my mind trying to bring it to acceptable levels. In the end the photo is still grainy, but I would say it's much better than what I started with.

Tämä kuva oli vaikea kameralleni, koska valoa alkoi olla metsässä sen verran vähän. Vielä vaikeampaa oli editoida kuvaa, se kun oli niin rakeinen, että meinasi järki mennä yrittäessäni saada sitä edes jotenkin edustavaan kuntoon. Loppujen lopuksi kuva jäi jokseenkin rakeiseksi, mutta täytyy sanoa, että se on paljon parempi, kuin millä aloitin.

This photo is available as an NFT on Lensy.io and Tribaldex OpenHive.

Löydät tämän kuvan NFT:nä Lensystä ja Tribaldexistä. (Linkit yllä.)

Thank you for following my little project! I am very grateful that you showed interest, and I am hoping I can see you again during another one soon!
Kiitokset pikku projektini seuraamisesta! Olen hyvin kiitollinen osoittamastanne kiinnostuksesta, ja toivon, että näemme uuden projektin merkeissä pian!

I don't really know mushrooms very well, but they are kind of beautiful and exciting anyway.

En oikeastaan tunne sieniä kovin hyvin, mutta ne ovat silti jotensakin kauniita ja jännittäviä.

We are approaching the end of this little project of mine. I wonder how you liked it. Now that we are almost done, I'll be soon posting the collection of photos I took in the shadows a few days ago.

Lähestymme pian tämän pikku projektini loppua. Mietinpä mitä piditte siitä. Nyt kun olemme melkein valmiita, tulen pian julkaisemaan kokoelman muutama päivä sitten varjossa ottamiani kuvia.

This photo can be found as an NFT on Lensy.io.

Löydät tämän NFT-kuvan Lensystä. (Linkki yllä.)

Good night and see you tomorrow!
Hyvää yötä, nähdään huomenissa!

Barn swallow // Haarapääsky

It's an older photo too, but I have now tokenized this copy as I had a few of them.
This fellow came right up to me and started posing for me and my camera.

Vähän vanhempi kuva tämäkin, mutta tulipahan sekin tokenisoitua, koska näitä on muutama.
Tämä kaveri tuli suoraan luokseni ja alkoi poseerata minulle ja kameralleni.

Pick up the NFT on Lensy. // Hae NFT Lensystä.

If you purchase any of the 10 editions, you'll be eligible for a signed physical print too!

Jos ostat yhdenkään 10 painoksesta, saat halutessasi myös signeeratun fyysisen printin!

See you Tomorrow!
Nähdään huomenna!

We are finally into the last third of my month long photo project. I have frankly no idea what kind of grass this is, but it was beautiful with the sieved sunlight hitting it from between the surrounding trees, so I shot a photograph.

Olemme viimeinkin viimeisellä kolmanneksella kuukauden mittaisessa valokuvaprojektissani. Minulla ei ole hajuakaan, mikä heinä tässä on kyseessä, mutta se oli kovin nätti ympäröivien puiden välistä siivilöityvän auringonvalon osuessa siihen.

I hope you like the photo! You can find your copy on Lensy.io! // Toivon, että pidät kuvasta! Löydät oman kappaleesi Lensystä!

Just what will I post next, who knows? // Mitähän mahdankaan julkaista seuraavaksi... kukapa tietää?

See you Tomorrow along with a new NFT!
Nähdään huomenissa uuden NFT:n kera!

This morning I spent a few hours in the woods shooting the light in the shadows. Here is one of the photos I shot.

Tänä-aamuna käytin muutaman tunnin metsässä kuvaamassa valoa varjossa. Tässä yksi aamun otoksista.

This photo is available as an NFT on Lensy. You can also find it on Tribaldex OpenHive.

Kuva löytyy NFT:nä Lensystä ja Tribaldexistä.

Just for fun, I also cut out a part of the photo. If you want, you can freely download it and use it as a wallpaper image for your computer.

Ihan huvin vuoksi leikkasin myös osan kuvasta. Voit halutessasi vapaasti ladata sen koneellesi ja käyttää sitä vaikkapa taustakuvana.

Have a nice day! // Hauskaa päivänjatkoa!

It's the great spotted woodpecker! You can often see (and hear) them pecking tree trunks and street lamp shades, but this fellow was busy trying to find a worm.

Tämä on käpytikka! Voit usein nähdä (ja kuulla) niiden hakkaavan puunrunkoja ja katulamppujen varjostimia, mutta tämä yksilö etsiskeli matoja maasta.

Great spotted woodpecker // Käpytikka

The NFT can be found on Lensy.io. // NFT löytyy Lensystä.

See you soon! // Nähdään pian!

This bird is the Eurasian tree sparrow.

Tämä lintu on pikkuvarpunen.

Eurasian tree sparrow // Pikkuvarpunen

The NFT is available on Lensy.io. // Tämä NFT löytyy Lensystä.

Today I tokenized 45 editions of the photo. I think I must mention that I've been mostly tokenizing them as stock photos, with a few exceptions, mainly to keep the prices down, but also because I use the Creative Commons Attribution license for most of my images. Those few I some times tokenize as art come with a higher price point, but I may also vary with the licensing. This may be a good thing to keep in mind when purchasing the NFT.

Tänään tokenisoin 45 painosta kuvasta. Täytynee mainita, että tokenisoin useimmiten kuvat stock-kuvina muutamia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, lähinnä pitääkseni hinnat alhaalla, mutta myös koska käytän Creative Commons Nimeä -lisenssiä useimmille kuvistani. Ne harvat kuvat, jotka joskus tokenisoin taiteena maksavat myös enemmän, mutta saatan myös vaihtaa lisenssiä. Tämä kannattanee pitää mielessä, kun ostaa NFT:n.

If you like birds, please share my birds far and wide! // Jos pidät linnuista, jaathan minun lintujani muillekin!

Thank you, and see you again Tomorrow!

(...ja sama suomeksi!)

Today's NFT is a photo of a barnacle goose. I had to edit it a bit, because it was taken in a relatively low light, with an ancient poor quality zoom lens, and the resulting image looked quite grainy. After a few edits, I now think it is quite good as I managed to remove most of the grain, hot pixels, and chromatic aberrations.

Tämän päivän NFT-kuva on otettu valkoposkihanhesta. Minun piti käsitellä kuvaa jonkin verran, koska se oli otettu suhteellisen hämärässä vanhalla heikkolaatuisella zoom-linssillä, jonka tulokseksi sain erittäin rakeisen kuvan. Muutamien retusointien jälkeen kuvasta tuli oikeastaan aika hyvä, sillä sain poistettua siitä suurimman osan häiriöistä, palaneista pikseleistä ja kromaattisista aberraatioista.

Branta leucopsis

I hope you like this photograph. You can find it as an NFT on Lensy.io!

Toivottavasti pidät kuvasta. Löydät sen NFT:nä Lensy.io:sta!

Thank you! See you tomorrow! // Kiitos! Huomisiin!

Hey! // Hei!

There are two types of people: those who love birds… well… I did promise more bird pics, so here’s a white wagtail!

On kahdenlaisia ihmisiä: niitä, jotka rakastavat lintuja… tuota… Lupasinhan lisää lintuja, joten tässä västäräkki!

White wagtail // Västäräkki

I bet you are a little bit like me, and love birds too. If you do, you might be happy with a copy of this NFT! While there, you can check out my other photos too.

Voisin lyödä vetoa, että olet vähän niinkuin minäkin, ja rakastat lintuja. Jos tämä pitää paikkansa, saatat haluta itsellesi tämän NFT:n! Käy samalla vilkaisemassa muitakin kuviani Lensyssä.

It’s the midsummer fest in Finland this Saturday, so I might not be here to reply to your comments until Sunday.

Tänä lauantaina on Juhannus, joten voi käydä niin, etten kerkeä heti vastaamaan mahdollisiin kommentteihin ennen sunnuntaita.

See you on Sunday! // Nähdään sunnuntaina!

Hello again! // Terve taas!

Today, I will publish a photo of a female Fieldfare, shot in 2018. I love shooting photos of birds, and I have a bunch of unpublished photos I have taken of them. So here's one of them...

Tänään julkaisen vuonna 2018 ottamani kuvan räkättirastasnaaraasta. Rakastan lintuja ja lintukuvaamista. Minulla on myös iso kasa julkaisemattomia lintukuvia. Joten tässä yksi niistä...

Fieldfare // Räkättirastas

I'll be posting more of them later! I hope you like my little project. If you do, drop me a comment if you will. I will certainly appreciate it. You can also tell me what kind of photos you would like to see from me, and I will see if I can satisfy your quest.

Julkaisen lisää vastaavia myöhemmin. Toivottavasti pidät pikku projektistani. Jos pidät, jätä halutessasi vaikka kommentti. Olisin niistä kiitollinen! Voit myös kertoa, minkälaisia kuvia haluaisit nähdä, niin katsotaan voinko onnistuneesti täyttää pyyntösi.

If you want to buy this NFT, you can find it on Lensy. // Jos haluat ostaa tämän NFT-kuvan, löydät sen Lensystä.

Have a nice day, and see you again tomorrow!

Hyvää päivänjatkoa. Nähdään taas huomenna!

This one is the Tatarian honeysuckle. It is going to be the last flower photo for a while, I feel like wanting to post something else than flowers tomorrow.

Tämä kukka on rusokuusama. Se on toistaiseksi viimeinen kukkakuva, koska minusta tuntuu, että haluan laittaa tänne muutakin, kuin kukkia huomenna.

You can find this NFT on Lensy. // Tämä NFT löytyy Lensystä.

Have a nice day! // Hauskaa päivänjatkoa!

Here's another flower for you guys! // Tässä vielä yksi kukka!

It appears I will need to do smaller NFT offerings, since I might run out of HIVE before anyone buys my photos. I'm hopeful still. It's the future of doing business and everything. So might as well strike while the iron's hot!

Näyttää siltä, että minun pitää tehdä jatkossa hieman pienempiä NFT-määriä, koska HIVE-kassani saattaa tyhjentyä, ennen kuin kukaan edes ostaa valokuviani. Olen silti toiveikas. Onhan kyseessä yrittäjyyden tulevaisuus ja kaikki. Täytyy siis takoa, kun rauta on kuumaa!

I hope you like my photos. If you do, go check my gallery at Lensy. You find this photo also on Tribaldex OpenHive.

Toivottavasti pidät kuvistani. Jos pidät, käy vilkaisemassa galleriani Lensyssä. Löydät tämän kuvan myös Tribaldexin OpenHivesta.

Have a nice day, and we'll see again tomorrow!

Hyvää päivänjatkoa ja nähdään taas huomenissa!

Mountain cornflower // Vuorikaunokki

Hello! // Tervehdys!

I really liked this flower, so I had to stop for a while to admire its beauty, and of course snap a close-up. It's the Mountain cornflower (Centaurea montana).

Pidin kovasti kukasta, joten piti pysähtyä hetkeksi ihailemaan sen kauneutta, ja tietysti nappaamaan siitä lähikuva. Se on vuorikaunokki (Centaurea montana).

If you liked this photo NFT, please go check it out on Lensy.io, and also my other photos.

Jos pidit tästä NFT-kuvasta, käy ihmeessä katsastamassa sitä ja muitakin kuviani Lensy.io:ssa.

See you again Tomorrow! // Nähdään taas huomenna!