Skip to main content

This morning I spent a few hours in the woods shooting the light in the shadows. Here is one of the photos I shot.

Tänä-aamuna käytin muutaman tunnin metsässä kuvaamassa valoa varjossa. Tässä yksi aamun otoksista.

This photo is available as an NFT on Lensy. You can also find it on Tribaldex OpenHive.

Kuva löytyy NFT:nä Lensystä ja Tribaldexistä.

Just for fun, I also cut out a part of the photo. If you want, you can freely download it and use it as a wallpaper image for your computer.

Ihan huvin vuoksi leikkasin myös osan kuvasta. Voit halutessasi vapaasti ladata sen koneellesi ja käyttää sitä vaikkapa taustakuvana.

Have a nice day! // Hauskaa päivänjatkoa!

It's funny to be posting a snowy Winter photo on a hot Summer day, but here it is.
I shot this one in the early 2021 on the ice of Vesijärvi, looking toward the Mukkula Manor pier.

On aika hassua julkaista luminen talvikuva kuumana kesäpäivänä, mutta tässä sellainen on.
Kuvasin tämän kevättalvella 2021 Vesijärven jäällä, katse kohti Mukkulan kartanon laituria.

Mukkula Manor pier

I've been going through my back catalog for a few photos now. I think it might be time to turn to more recent ones, although I do have years worth of great unpublished photos. It might be more fun to maybe post a fresh photo every now and then. After all I did go through two whole years of fresh daily photos under hashtags #dailyandfresh and #onephotoeveryday on Hive before embarking on Ambifokus, the business.

Olen käynyt läpi vanhempia kuviani jo jonkin aikaa. Luulisin, että voisi olla aika siirtyä hieman uudempiin, vaikka kovalevyni onkin täynnä upeita julkaisemattomia kuvia. Saattaisi olla hauskempaa julkaista myös jokunen tuore kuva aina silloin tällöin. Olenhan aiemmin käynyt läpi kaksi vuotta tuoreita päivittäisiä valokuvia tägein #dailyandfresh ja #onephotoeveryday Hive:ssä jo ennen kuin perustin Ambifokus -yrityksen.

If you liked this photo, you can find it as an NFT on Lensy.

Jos pidät tästä kuvasta, voit löytää sen NFT:nä Lensy:stä.

Till Tomorrow! // Huomisiin!

Today's NFT is a photo of a barnacle goose. I had to edit it a bit, because it was taken in a relatively low light, with an ancient poor quality zoom lens, and the resulting image looked quite grainy. After a few edits, I now think it is quite good as I managed to remove most of the grain, hot pixels, and chromatic aberrations.

Tämän päivän NFT-kuva on otettu valkoposkihanhesta. Minun piti käsitellä kuvaa jonkin verran, koska se oli otettu suhteellisen hämärässä vanhalla heikkolaatuisella zoom-linssillä, jonka tulokseksi sain erittäin rakeisen kuvan. Muutamien retusointien jälkeen kuvasta tuli oikeastaan aika hyvä, sillä sain poistettua siitä suurimman osan häiriöistä, palaneista pikseleistä ja kromaattisista aberraatioista.

Branta leucopsis

I hope you like this photograph. You can find it as an NFT on Lensy.io!

Toivottavasti pidät kuvasta. Löydät sen NFT:nä Lensy.io:sta!

Thank you! See you tomorrow! // Kiitos! Huomisiin!

Mountain cornflower // Vuorikaunokki

Hello! // Tervehdys!

I really liked this flower, so I had to stop for a while to admire its beauty, and of course snap a close-up. It's the Mountain cornflower (Centaurea montana).

Pidin kovasti kukasta, joten piti pysähtyä hetkeksi ihailemaan sen kauneutta, ja tietysti nappaamaan siitä lähikuva. Se on vuorikaunokki (Centaurea montana).

If you liked this photo NFT, please go check it out on Lensy.io, and also my other photos.

Jos pidit tästä NFT-kuvasta, käy ihmeessä katsastamassa sitä ja muitakin kuviani Lensy.io:ssa.

See you again Tomorrow! // Nähdään taas huomenna!

Everyone have a nice Summer! // Hyvää kesää kaikille!

I wish everyone is having a good time! Time to head to the beach for some sun and games, right?

Toivottavasti kaikilla menee tosi hyvin! Nyt on sitten aika suunnistaa rannoille ottamaan aurinkoa ja pelaamaan rantapelejä tms.

Above, is a photo of a Chrysanthemum. // Yläpuolella kuva krysanteemista.

I made this photo available as an #NFT, you can find it on Lensy and Tribaldex. The five first editions come with right to a personally signed physical copy, hence the price being a bit higher.

Tein tästä kuvasta NFT-version, se löytyy Lensystä ja Tribaldexistä. Ensimmäiset viisi sisältävät oikeuden signeeraamaani fyysiseen kopioon, siksi hieman korkeampi hinta.

See you soon! // Nähdään pian!

I’ve been busy creating newly minted #NFTs out from my extensive 10+ year back catalog of photographs. The idea is, that I scourge my hard drives for any and all candidates for good art, and make them “work for me”. I am also expanding my RedBubble -gallery.

Olen viimeaikoina luonut hiki hatussa uusia tokenisoituja (NFT) taideteoksia 10+ vuoden aikana otetuista kuvistani. Ideana on, että kävisin kaikki kovalevyni läpi, etsien sieltä parhaat kandidaatit hyviin taidekuviin, ja laittaa ne “työskentelemään puolestani”. Olen samalla laajennellut omaa RedBubble -galleriaani.

Here are my latest NFTs on Lensy // Viimeisimmät NFT:ni Lensyssä:

Pinecones
Rose hips in the autumn (monochrome), (colour version), (landscape)
Storm branch spiral (art)

More will be coming soon.

Laitan lisää kuvia pian.

See ya! // Nähdään!