Skip to main content

It's funny to be posting a snowy Winter photo on a hot Summer day, but here it is.
I shot this one in the early 2021 on the ice of Vesijärvi, looking toward the Mukkula Manor pier.

On aika hassua julkaista luminen talvikuva kuumana kesäpäivänä, mutta tässä sellainen on.
Kuvasin tämän kevättalvella 2021 Vesijärven jäällä, katse kohti Mukkulan kartanon laituria.

Mukkula Manor pier

I've been going through my back catalog for a few photos now. I think it might be time to turn to more recent ones, although I do have years worth of great unpublished photos. It might be more fun to maybe post a fresh photo every now and then. After all I did go through two whole years of fresh daily photos under hashtags #dailyandfresh and #onephotoeveryday on Hive before embarking on Ambifokus, the business.

Olen käynyt läpi vanhempia kuviani jo jonkin aikaa. Luulisin, että voisi olla aika siirtyä hieman uudempiin, vaikka kovalevyni onkin täynnä upeita julkaisemattomia kuvia. Saattaisi olla hauskempaa julkaista myös jokunen tuore kuva aina silloin tällöin. Olenhan aiemmin käynyt läpi kaksi vuotta tuoreita päivittäisiä valokuvia tägein #dailyandfresh ja #onephotoeveryday Hive:ssä jo ennen kuin perustin Ambifokus -yrityksen.

If you liked this photo, you can find it as an NFT on Lensy.

Jos pidät tästä kuvasta, voit löytää sen NFT:nä Lensy:stä.

Till Tomorrow! // Huomisiin!